Tlieta Rita Grech

ISBN:

Published: 2010

Paperback

246 pages


Description

Tlieta  by  Rita Grech

Tlieta by Rita Grech
2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 246 pages | ISBN: | 10.34 Mb

Rachel, tfajla li hajjitha tinbidel minn lejl ghan-nhar meta l-gharus taghha li marritlu l-volonta taz-zwieg u jitlaqha. Ghall-ewwel tkun ferm depressa izda sakemm tibda xoghol gdid go fabbrika tal-elettronika. Hemmhemm tiltaqa ma Yan u fqalbMoreRachel, tfajla li hajjitha tinbidel minn lejl ghan-nhar meta l-gharus taghha li marritlu l-volonta taz-zwieg u jitlaqha.

Ghall-ewwel tkun ferm depressa izda sakemm tibda xoghol gdid go fabbrika tal-elettronika. Hemmhemm tiltaqa ma Yan u fqalb Rachel taqbad diehla l-imhabba. Izda Yan izomm kelmtu meta jghidilha li jkun se jitlaq lil martu biex jibqa maghha?Nathalie, habiba antika ta Rachel li ma tkun tista tissetilja fl-ebda xoghol. Jum minnhom tiltaqa ma Rachel li tghidilha li fil-fabbrika fejn dahlet tahdem hi kellhom bzonn in-nies. Nathalie tispicca tahdem maghha u permezz thekk isiru hbieb sew. Jibdew johorgu u Nathalie tiltaqa ma Taljan jismu ENrico li tingibed lejh mhux hazin. Izda r-relazzjoni taghhom tibqa miexja sew minhabba problemi li d-distanza tibda ggibilhom?Marisa, tfajla ta erbgha u ghoxrin sena li tkun tahdem fl-istess fabbrika ma Rachel u Nathalie.

Shabha kollha jkunu qed johorgu ma xi guvni u ghalhekk tispicca minghajr hbieb ma min tohrog. Jum minnom tkun qed titkellem ma Rachel li toffrilha biex tibda tohrog maghha u ma Nathalie. Minn hemmhell tibda hbiberija sabiha bejniethom it-tlieta.

Izda Marisa jkollha problema. Din tkun ilha ffissata fuq guvni li jismu Simon minn mindu kienet hafna izghar. Milli jidher Simon ma kienx xi wiehed li jissetilja ma tfajla wahda u ghalhekk ghal Marisa kull weekend tista tghid ikun infern. Izda xjigri meta Simon ikollu accident fuq ix-xoghol?Kif se tsivolgi l-istorja taghhom it-Tlieta?Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Tlieta":


lively-forest.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us